ContactLocal Organizing Committee

Damian Kordos - conference Chairman
email: d.kordos[at]prz.edu.pl

Piotr Cieciński - conference vice-chairman
email: piotr.ciecinski[at]prz.edu.pl

Beata Wierzbińska-Prus - conference treasurer
email: beata.prus[at]pw.edu.pl

Dariusz Nowak
Piotr Szczerba
Łukasz Wałek


Conferences office
Rzeszow University of Technology
Department Avionics and Control
Al. Powstancow Warszawy 8
35-959 Rzeszow, Poland
email: ASC_READ_EWADE_2022@prz.edu.pl